4.9  Ejendomsservice  i hele Storkøbenhavn

Trappevask

Kvalitetsbevidst trappevask – en vigtig del af ejendomsservicen på jeres ejendom

Hvorfor er trappevask vigtigt?

Hvis en ejendom fremstår ren og ryddeligt, vil det være lettere, at få nye lejere eller ejere ind i ejendommen. Her er trappevasken især vigtig. Rod genererer mere rod, det samme gør beskidte trapper, for så vil beboerne måske tænke så meget over, hvis der kommer ekstra skidt med ind.

Vi kan løse jeres behov indenfor trappevask, som oftest vil være overfladerengøring til hverdag. Der kan så efter behov aftales ekstra rengøring eller hovedrengøring, hvor der rigtigt skrubbes i bund, i et interval der aftales individuelt efter behov, hvor der samtidigt også kan rengøres balustre, paneler og vægge etc. i opgangene.

Fast trappevask hver uge

Vi kommer en gang ugentligt på ejendommen, hvis ikke andet aftales, og rengører trapperne. Trapperne støvsuges eller fejes og overfladevaskes herefter. Som regel vil vi komme en fast dag, så beboerne kan nå at fjerne deres måtter foran deres indgange.

 

Det kan være en fordel, hvis i har en varmecentral eller et andet rum, hvor vi kan have vores daglige gang, for at forstyrre beboere mindst muligt, og især hvis vi også har viceværtservicen, så lyskilder mm. også kan opbevares der. Er det ikke en mulighed, så er det intet problem, for medarbejderne vil have deres faste redskaber med i bilen, så de kan løfte opgaverne uanset hvad.

Vi fører jævnligt kvalitetstilsyn med trappevask

Vores inspektører kommer jævnligt forbi og fører tilsyn med, at alle opgaver løses tilfredsstillende på ejendommen, og naturligvis også trappevasken, så vi sikrer os tilfredse kunder, der har lyst til, at fortsætte samarbejdet. For os er det vigtigt også, at hvis i oplever trappevasken ikke fungere, så hører vi det hurtigst muligt, så vi har mulighed for, at tilrette medarbejdernes arbejde og evt sikre os, at de er vejledt ordentligt i opgaveudførslen.

Rådgivning om andre opgaver, nu hvor vi er der

Selvom vores medarbejdere vil komme for at vaske trapperne, vil i måske også have et behov for, at de fjerne gamle reklamer der flyder eller opslag der skal ned, måske skal der udfyldes en rengøringsseddel i opgangen eller rengøres postkasseanlæg, alle sådanne opgaver der kan opstå, aftales der individuelt.